Edcamp - back to basics…

EdCamp Stockholm i måndags kväll skulle jag vilja utnämna till Skolforums höjdpunkt, även om jag nu inte befann mig på mässan mer än ett par timmar (och strängt taget skedde EdCamp efter mässans stängning och inte i själva mässlokalen). 

Man kan beskriva tillställningen som en “okonferens”, vilket kanske inte säger så mycket, men som i stora drag kan beskrivas som en konferens där deltagarna själva bestämmer sig för ämne och håller i genomförandet. Under måndagskvällen tog detta formen av förutsättningslösa fyrtiofemminuterssamtal kring frågor som lärare och skolfolk själva föreslagit. 

Read More